Featured

https://caalaayuusuuf.files.wordpress.com/2022/08/wp-1660348671698.jpg

Advertisement

Ok

Haallikee bitaa gallaan
Falaafi malli dhibee
Guyyaa guyyaan diinni
Dhiigaan qaama si dibe
•••
Dhukkubnikee hammaatee
Qe’eenkee dhiigaan guutee
Haati daa’ima baattee
Daandii gubbaatti duute
•••
Utuu waan hunda qabduu
Qannoon sirraa caamee
Murxuxxee halagaadhaan
Qaroonkee hedduun jaame
•••
Firaaf aantiin si gatee
Lubbuun kee si hubamee
Qe’eef qabeenyi badee
Manni sitti gubame
•••
Uumaan inni hundaan olii
Gumaakee si’iif haa baasu
Daboo dabaan si miidhe
Rabbi sirraa haa kaasu ❗️

Caalaayuusuuf

Calisha


Doors will open, but you have to be looking forward to see them and be thinking kindly of yourself in order to trust walking through them.– Brittany Burgunder The same view you look at every day, the same life, can become something brand new by focusing on its gifts rather than the negative aspects. Perspective…

Doors Will Open – Stay Positive — Best Life Hayat

Doors will open, but you have to be looking forward to see them and be thinking kindly of yourself in order to trust walking through them.– Brittany Burgunder The same view you look at every day, the same life, can become something brand new by focusing on its gifts rather than the negative aspects. Perspective… Doors […]

Doors Will Open – Stay Positive — Best Life Hayat

Hot Off the Press: New WordPress.com Themes for August 2022

The WordPress.com team is always working on new design ideas to bring your website to life. Below you’ll find the six newest themes that we’ve added to our library, giving you beautiful options for a product showcase, photography portfolio, travel blog, or whatever else you can dream up. To install any of the below themes, […]

Hot Off the Press: New WordPress.com Themes for August 2022